Mail ons

Aanmelden

 
De Zonnehoek VSO
Heemradenlaan 102
7329 BZ Apeldoorn
T 055 - 534 25 25
E info@cso-dezonnehoek.nl

Aanmelden

U kunt uw kind op elk moment in het schooljaar aanmelden. Tot 1 augustus moet uw zoon of dochter een cluster-3 indicatie hebben. Vanaf 1 augustus hebben leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.  Leerlingen kunnen vanaf twaalf jaar in het VSO geplaatst worden. Zij kunnen onze school bezoeken tot de leeftijd van twintig jaar. In overleg kan een leerling de school eerder verlaten.
 
Toelaatbaarheidsverklaring
Voor toelating tot De Zonnehoek is vanaf 1 augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband waar de leerling woont. Deze kunt u aanvragen bij de Toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband.Informatie is op de school verkrijgbaar en wij kunnen u zo nodig helpen bij het invullen van de formulieren.
 
Leerlingen die op onze school van het SO doorstromen naar het VSO hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs..
 
Leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring voor het (voortgezet)speciaal onderwijs kunnen ook in aanmerking komen voor een categorie 3 bekostiging. Het gaat dan om een combinatie van beperkingen. Het samenwerkingsverband geeft voor deze leerlingen extra financiele middelen. Deze middelen zijn niet direct gekoppeld aan een individuele leerling.
 
Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, dan zullen wij u verzoeken dit aan te vragen. De school kan u daarbij ondersteunen, zodat u zo min mogelijk belast wordt met het invullen van allerlei formulieren. De Commissie van Begeleiding zal u informeren als dit op uw kind van toepassing is.
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan