Mail ons

Beknopte informatie

 
De Zonnehoek VSO
Heemradenlaan 102
7329 BZ Apeldoorn
T 055 - 534 25 25
E info@cso-dezonnehoek.nl

Beknopte informatie

Lestijden en roosterwijzigingen
 
- Lestijden zijn, met ingang van 1 augsutus 2018, maandag tot en met vrijdag van  8.30 tot 14.15 uur voor het voortgezet speciaal onderwijs
- ‘s Morgens is er om kwart voor 11 een kwartier pauze; de middagpauze is       
    een half uur
 
Ziekte van een leerkracht
Als er een leerkracht ziek is, worden de lessen in eerste instantie door een (duo)collega of een invalkracht opgevangen. Bij het ontbreken van een leerkracht kan ook een assistente voor de groep staan. Leerlingen worden niet naar huis gestuurd. In uiterste nood zal vooraf bekend gemaakt worden op welke dag er voor de leerling geen les is.
 
Verlofaanvraag
Voor het aanvragen van verlof buiten de reguliere vakanties of voor bezoek arts etc. kunt u hier het formulier downloaden.
 
Ziekteverlof
Is uw zoon/dochter ziek? Belt u dan vóór schooltijd even op. Ook bij doktersbezoek onder schooltijd ontvangen wij graag een briefje of telefoontje. Als uw zoon/dochter op die dag stage loopt, belt u dan het stagebedrijf én de school.
 
 
Vakantierooster 2018-2019
Hieronder vindt u het vakantierooster. Op zowel het SO als het VSO worden daarnaast nog een aantal studiedagen ingepland. Zodra deze data bekend zijn, laten we het u weten. 
 
Vakanties / studiedagen SO en VSO
Herfstvakantie  20 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 3 maart 2019
Meivakantie inclusief Paasdagen en Koningsdag 19 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Pinksteren 9 en 10 juni 2019
Teamdag (leerlingen vrij) 11 juni 2019
Zomervakantie (vrijdag vrij) 19 juli t/m 31 augustus 2019
 
Studiedagen SO-locatie: 17 oktober, 25 januari, 4 maart, 23 mei
Studiedagen VSO-locatie: 18 en 19 oktober, 16 januari en 18 maart
 
 
Vervoer
Het vervoer naar en van school kan verzorgd worden door bus-/taxibedrijven. Zij worden voor hun diensten betaald door de gemeente waar de leerling woont. Er zijn per gemeente officiële richtlijnen opgesteld waaraan het vervoer moet voldoen, de vervoersverordening. Daarin staan zaken vermeld als het aantal leerlingen dat in een bus/taxi vervoerd mag worden, de veiligheid en de duur van de reistijden.
 
Om problemen te voorkomen, moet u bij de vervoersaanvraag duidelijk vermelden of de leerling gebruik kan maken van opstapplaatsen of dat hij/zij bij huis opgehaald moet worden. Ook of begeleiding noodzakelijk is en waarom De Zonnehoek de aangewezen school voor uw kind is.
 
De Commissie van Begeleiding geeft advies aan de gemeenten of een leerling is aangewezen op aangepast vervoer en kan zo nodig helpen bij het invullen van het aanvraagformulier.
 
Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld Apeldoorn wil ervoor zorgen dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolreisjes en schoolkampen. Om mee te kunnen doen worden deze activiteiten door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd.
 
De Stichting Leergeld helpt gezinnen als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar. U kunt een afspraak maken door te bellen naar 06-12675159 of door een e-mail te sturen naar:
 
Wajong
Vanaf de 18e verjaardag heeft de leerling recht op een Wajong-uitkering. Deze is aan te vragen bij het UWV (www.uwv.nl). Rond het 17e jaar van de leerling neemt de school hierover contact met u op. Mocht er 6 maanden voordat de leerling 18 jaar wordt nog geen aanvraag ingediend zijn, dan is het verstandig zelf contact op te nemen met de school.
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan